VIAMAERE
Interim Management - Advies – Workshops

iedere vraag is uniek

Iedereen voor wie ik werk heeft dezelfde wens: meer verkopen, groeien! Maar toch is iedere vraag uniek. Een marktintroductie is iets anders dan exporteren naar Duitsland, autonome groei is niet hetzelfde als een acquisitie.

ViaMaere geeft dan ook geen standaard antwoorden, geen standaardprocedure. Wel steeds eerst luisteren, kijken waar de vraag vandaan komt en gevoel krijgen bij waar het om gaat. Dan analyseren, onderzoeken hoe het past in de cultuur en hoe het doel gedragen wordt. Scherp, helder, doortastend - maatwerk.

elke oplossing is anders

Een makkelijke, eenduidige manier om de groei en de doelen te realiseren bestaat niet. Met zo’n simpele oplossing kom ik dan ook niet. Wel met een breed pallet aan kennis en ervaring om tot de juiste mix te komen. Daarom kan ik een simpele belofte doen: ik vind altijd de weg naar de markt. De mix kan uit veel onderdelen bestaan, van ‘ouderwetse’ deur-aan-deurverkoop, bellen en online marketing tot een strategische fusie of acquisitie.

ViaMaere vindt samen met het team een strategie en werkwijze die past bij de fase, de markt en het product van de onderneming.

er is een creatieve route

Het simpele antwoord, de weg door het midden, recht op het doel af, het past dus nooit. Altijd zijn er obstakels, tegenslagen of de markt reageert ondanks goede voorbereiding en marktonderzoek anders dan voorspeld. Powerplay, harder werken, meer geld erin: het zijn reflexen uit de overtuiging dat het product of de dienst zo goed is dat het zichzelf verkoopt. Er is meestal meer nodig.

ViaMaere voegt creativiteit toe aan het beschikbare mengsel van optimisme, kansen en middelen. Creativiteit in marktbenadering, creativiteit in het business model - creativiteit maakt het verschil.

iedere samenwerking is bijzonder

Het realiseren van doelen, het bereiken van het gewenste resultaat is altijd teamwerk. In ieder team zitten mensen met bijzondere eigenschappen, kennis, kwaliteiten. Geen enkel team is hetzelfde, nooit blijken mensen in vakjes of kleurtjes te passen. Het gebruiken en tot bloei laten komen van al deze verschillen maakt het mogelijk om meer te bereiken dan voor mogelijk werd gehouden. Dit is altijd een intensief proces, dat soms schuurt, soms knalt het, maar het leidt tot mooie resultaten. Een team dat naar zichzelf durft te kijken, dat fouten durft te maken en kan sturen – magisch als dat tot stand komt.

ViaMaere is altijd deel van het team. Samen maken we het bijzonder